FIATAL ÉPÍTÉSZEK

AZ ÉPÍTÉSZETI KULTÚRA FEJLőDÉSÉT SZOL- GÁLJA AZ IDőSZAKONKÉNT MEGRENDEZEN- DŐ FIATAL ÉPÍTÉSZEKET BEMUTATÓ REPRE- ZENTATÍV KIÁLLÍTÁS.