BARTÓK EMLÉKHÁZ BUDAPEST

1981-BEN ALAKÍTOTTUK ÁT BARTÓK BÉLA EGYKORI VILLÁJÁT A BARTÓK EMLÉKHÁZ- ZÁ. AZ ÉPÜLETBEN 50 FŐS KONCERTTERMET, ZENEMŰBOLTOT, BARTÓK HITELESEN REKON- STRUÁLT DOLGOZÓSZOBÁJÁT, ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÓTERET, KISZOLGÁLÓHELYSÉGEKET TERVEZTÜNK. A VILLA KERTJÉBEN SZA- BADTÉRI KONCERTEK RENDEZÉSÉRE AL- KALMAS "ZENEUDVART" ÉPÍTETTÜNK (VAR- GA IMRE BARTÓK SZOBRÁVAL). A MEG- BÍZÁS A BARTÓKI LÉGKÖR FELIDÉZÉSE, BARTÓK "ÉPÍTÉSZETI PORTRÉJÁNAK" ELKÉ- SZÍTÉSE VOLT. AZ ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI, BELSŐÉPÍTÉSZETI, GÉPÉSZETI, ELEKTROMOS, KERTÉSZETI STB. TERVEIT SZÁMOS NEMZET- KÖZI ÉS HAZAI DÍJJAL JUTALMAZTÁK.

ÁTADVA: 1981-BEN

A KÖZELMÚLTBAN SZERZŐI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL RÉSZLEGES ÁTALAKÍTÁSOK KÉ- SZÜLTEK.