LOVAS TANYA

KÖZISMERT, HOGY A MAGYAR LOVAS NEM- ZET ÉS HAZÁNK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI IS IGEN KEDVEZŐEK A LOVAS ÉLET, LOVAS- SPORT, AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ LOVAS TURIZMUS, A LÓTENYÉSZTÉS STB. SZÁMÁ- RA.

AZ ÚJ NEMZETI LOVAS PROGRAMHOZ ILLESZKEDŐ ALFÖLDI LOVAS TANYA TERVÉT EGYRÉSZT A TRADICIONÁLIS ÉPÍTÉSZETI ÉR- TÉKEK TISZTELETE JELLEMZI, MÁSRÉSZT A NÉPI ÉPÍTÉSZETI ELEMEK MODERN KORNAK MEGFELELŐ ÚJSZERŰ INNOVATÍV ÁTÉR- TELMEZÉSE. PL.: "BÚBOS SZAUNA" VAGY "SZÁRAZ MALOM DRINK BÁR" STB...